Torget 8

Torget 8 i Askim er en av våre næringslokaler i sentrum, og er en egen seksjon i samme bygget som Askimtorvet.

Adresse

Torget 8, Askim

Areal

1470 m2

Type lokale

Kontorer

Overtagelse

Er fullt utleid

Passer for

10-20 personer

Så sentrumsnært det går

Denne næringsseksjonen ble bygget sammen med 22 leiligheter i etasjene og sto ferdig i 2003. Østre Linje arkitekter sto bak dette sammen med eierne av Askimtorvet kjøpesenter. Eiendommen er fullt utleid til en leietaker og det er Skatteetatens Askim kontor.

Leietakere:

  • Skatteetaten